Мета і завдання

Товариство з обмеженою відповідальністю «Науковий парк Львівського університету «Інновації та підприємництво» – це юридична особа, що створена з ініціативи Львівського національного університету імені Івана Франка з метою розвитку наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності, ефективного та раціонального використання його інтелектуального потенціалу і матеріально-технічної бази для створення й комерціалізації результатів наукових досліджень і їхнього впровадження в Україні та за кордоном.  Науковий парк є інноваційним інтерфейсом між власниками перспективних наукових розробок, фінансовими інституціями та реальним виробництвом, сприяючи інтеграції в межах тріади «освіта-наука-бізнес».

Основними завданнями Наукового парку Львівського університету «Інновації та підприємництво» є:

  • Створення нових інноваційних продуктів, здійснення заходів щодо їхньої комерціалізації, організація та забезпечення виробництва наукоємної, конкурентоспроможної на внутрішніх і зовнішніх ринках інноваційної продукції
  • Інформаційно-методичне, правове та консалтингове забезпечення діяльності засновників і партнерів Наукового парку, надання патентно-ліцензійної допомоги;
  • Залучення здобувачів вищої освіти, працівників Університету та партнерів до розроблення і виконання проєктів Наукового парку;
  • Сприяння розвитку та підтримка малого інноваційного підприємництва;
  • Організація підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів;
  • Залучення і використання у своїй діяльності венчурного капіталу, підтримка наукоємного виробництва;
  • Захист і представництво інтересів засновників і партнерів Наукового парку в органах державної влади та органах місцевого самоврядування, а також у відносинах з іншими суб’єктами господарювання;
  • Забезпечення сприятливих умов для створення здобувачами вищої освіти, працівниками Університету інноваційних підприємств, що здійснюють доведення результатів науково-технічної діяльності до стадії розроблення на їхній основі конкурентоспроможних інноваційних технологій, товарів і послуг та виробництва інноваційної продукції;
  • Розвиток співробітництва у сфері науково-технічної та інноваційної діяльності в Україні та за кордоном, сприяння залученню іноземних інвестицій;
  • Виконання інших функцій.

Проєкти

Послуги

Науковий парк, використовуючи потенціал Університету та в співпраці в провідними фахівцями-практиками, в тому числі з-за кордону, пропонує широкий спектр сертифікованих курсів та програм підвищення кваліфікації. Їхня цінність у максимальному наближенні змісту курсів та програм до запитів ринку, відповідність сучасним трендам. До їхнього викладання залучаються успішні фахівці із досвідом практичної роботи у відповідній сфері, які аналізують практичні кейси та пропонують прикладні рішення існуючих проблем слухачів. Залежно від специфіки пропоновані сертифіковані курси та програми будуть корисними для представників бізнесу, органів державної влади та місцевого самоврядування, громадських організацій, освітян і науковців.

Контакти

Контакти

Директор
ТОВ «Науковий парк Львівського університету «Інновації та підприємництво»
Назар Демчишак

Юридична адреса
м. Львів, вул. Саксаганського, 1
ТОВ «Науковий парк Львівського університету «Інновації та підприємництво»
Ми в соцмережах

Ми у соц. мережах