Сертифіковані курси

Науковий парк, використовуючи потенціал Університету та в співпраці в провідними фахівцями-практиками, в тому числі з-за кордону, пропонує широкий спектр сертифікованих курсів та програм підвищення кваліфікації. Їхня цінність у максимальному наближенні змісту курсів та програм до запитів ринку, відповідність сучасним трендам. До їхнього викладання залучаються успішні фахівці із досвідом практичної роботи у відповідній сфері, які аналізують практичні кейси та пропонують прикладні рішення існуючих проблем слухачів. Залежно від специфіки пропоновані сертифіковані курси та програми будуть корисними для представників бізнесу, органів державної влади та місцевого самоврядування, громадських організацій, освітян і науковців.


Сертифіковані курси